Praktijk voor oefentherapie, psychosomatiek en slaaptherapie

Afspraak maken

Vergoedingen en tarieven

Individuele zittingen

Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar heeft u mogelijk recht op vergoeding. Oefentherapiepraktijk Mind Body Movement heeft momenteel met alle zorgverzekeraars contractovereenkomsten, behalve met de Zilveren Kruis Achmea- groep (hieronder vallen naast de Zilveren Kruis ook de volgende zorgverzekeraars: Agis, OZF, Interpolis, Pro Life, FBTO, Avero, Take Care Now, You Care en De Friesland). Dit betekent dat u over de behandelingen geen eigen risico betaalt. Hoeveel behandelingen u precies vergoed krijgt, is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende pakket. Voor het exacte aantal kunt u uw (online) polis nakijken. Bekijk in dit overzicht alle polissen, met de bijbehorende vergoedingen per aanvullende verzekering. Het aantal verwachte aantal zittingen zal na de intake met u besproken worden. Gemiddeld bestaat een serie oefentherapie uit 6 tot 10 behandelingen, afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal verwachte aantal zittingen zal na een intake met u besproken worden.

U bent zelf verantwoordelijk voor de door u afgesloten zorgverzekering en voor de dekking van uw oefentherapie behandelingen. Tevens dient uzelf bij te houden of er een overschrijding plaatsvindt van het aantal behandelingen oefentherapie die u vergoed krijgt van uw zorgverzekering.
Indien u ook onder behandeling bent (geweest) van een fysiotherapeut in hetzelfde kalenderjaar, controleer dan in uw polis of deze vergoedingen gezamenlijk of apart met de fysiotherapie worden vergoed.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Als u aanvullend verzekerd bent voor (psychosomatische) oefentherapie, dan worden de sessies direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Als u door de aantal vergoedingen heen bent of niet aanvullend verzekerd bent, dan krijgt u aan het einde van iedere maand een factuur van het aantal genoten sessies met onderstaande tarieven.
Bent u bij de Zilveren Kruis groep aanvullend verzekerd voor oefentherapie, dan kunt u de factuur bij hen indienen en krijgt u €20,- a €28,- retour van uw zorgverzekeraar, afhankelijk van het aantal verzekerde vergoedingen.

Als er een opleidingsbudget is vanuit je werkgever (dit is bedoeld voor zowel vakkennis als indirecte voorwaarden om je werk beter en efficiënter uit te voeren), kunnen de psychosomatische- of slaapbehandelingen hieruit vergoed worden. Controleer in jouw cao of arbeidsvoorwaarden of dit mogelijk is. Je kunt het ook bespreken met je leidinggevende.

Chronische aandoening
Wordt u behandeld voor een aandoening die op de lijst “chronische aandoeningen” staat, dan worden de kosten na 20 keer onbeperkt vergoed vanuit uw basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald (indien u hiervoor aanvullend verzekerd bent).

Onder de 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen standaard 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Hierover wordt geen eigen risico in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. Vanaf de 19e behandelingen worden de behandelingen vergoed vanuit het aanvullende pakket.

Afzeggen afspraak
Als u uw gemaakte afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Hieronder worden werkdagen verstaan en geen weekenddagen. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan het tarief “niet nagekomen afspraak/ verzuimtarief” in rekening worden gebracht. In de tarievenlijst vindt u het verzuimtarief en moet door uzelf betaald worden. De verzekering vergoedt deze kosten niet. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd.

De bedragen in de tarievenlijst worden gehanteerd wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of wanneer u over uw aantal vergoedingen heen bent:

 

PRESTATIEBESCHRIJVING PRIJS
Intake of zitting psychosomatische therapie of slaaptherapie
Tijdsduur 50 minuten behandelen en 10 minuten administratie
€ 85,00
Intake of zitting psychosomatische therapie of slaaptherapie
Studenten of lage inkomens
Tijdsduur 50 minuten behandelen en 10 minuten administratie
€ 75,00
Verzuimtarief/ Niet nagekomen afspraak/ 24-uursregeling € 85,00
Verzuimtarief/ Niet nagekomen afspraak/ 24-uursregeling
Studenten of lage inkomens
€ 75,00
Telefonisch overleg met cliënt (per 5 minuten) € 6,50